Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, баталгааны хэрэгжилт түүнд тулгамдсан зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Терийн албан мөн чанар болох ард түмэнд үйлчилж төрд чинь үнэчээр зүтэгхэд оршино гэсэн энэхүүхуулийн зүйл хэсгийн бодит байдлаар хэрэгжүүлэх төрийн албан хаагчийн ажиллах таатай орчин, урам зориг хүсэл эрмэлзлэлийг бий болгоход чиглэгдсэн, хөдөлмөрийн харилцаан дахь урамшуулал, идэвхжүүлэлтийн аргад тулгуурласан олон талт үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх замаар төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл нийгмийн баталгааг хангах оролдлого хийсэн болно.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч