Оюутны ирцийн програм

Бүтээлийн тайлбар

XX зууны дунд үеэс хойш дэлхий нийтээрээ компьютер хэмээх шинэхэн нөхөртэй болсон бөгөөд үүнийгээ цаг ямагт хөгжүүлж сайжруулсаны хирээр одоогийн мэдэх хүний хэрэглээний зайлсшгүй шаардлагыг хангаж чадах болсон байна. Энэ хэрэгцээ үндэслэл нь хүний гараар хийх нөр их давтагдсан олон төрлийн эдийн засгийн болоод цаг хугацааны хүчин зүйлийг хямд бөгөөд төсөр, богино хугацаанд шийдэж чаддагт оршиж байдаг юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч