Онлайн дэлгүүрийн програм

Бүтээлийн тайлбар

Орчин үед манай улс олон улсын жишиг стандартад дүйцэхуйц соёл, боловсролыг ирээдүй хойч үе, хүүхэд, залуус бидэндээ бий болгохын тулд дэлхийд тэргүүлэгч хөгжилтэй орнуудтай харилцаа холбоо тогтоон тэдний шинэ дэвшилтэт технологийг улс орондоо нэвтрүүлж одоогийн бидний хэрэглэж байгаа техник технологийг хөгжүүлэхийн сацуу улс орны маань соёл иргэншил төдийлөн хөгжсөөр байна.

Контентын хэсгээс