Олон улсын түвшинд интернет маркетингийн хөтөлбөр боловсруулах арга замууд

Бүтээлийн тайлбар

Орчин үеийн мэдээлэл технологи өндөр хөгжсөн өнөө цагт бол төрийн бүх үйлчилгээг онлайнд шилжүүлэх нь цаг үетэйгээ хөл нийлүүлсэн шилдэг арга болоод байна. Тиймээс дэлхийн өндөр хөгжилтэй орнуудын жишгээр Монголд ч гэсэн мэдээллийн технологи эрчимтэй хөгжиж байгаа өнөө үед интернэтийн хэрэглээ асар хурдацтайгаар өсөж байгаа билээ. Өөрөөр хэлбэл интернэтийн орчинд томоохон хэмжээний зах зээл бүрэлдэн тогтож байгаа.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч