Иргэний хэргийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаанд тулгамдаж буй зарим асуудал, түүнийг боловсронгуй болгох арга зам

Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Иргэний хэргийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаанд тулгамдаж буй зарим асуудал, түүнийг боловсронгуй болгох арга зам

А.Анхбаяр

Иргэний хэргийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаанд тулгамдаж буй зарим асуудал, түүнийг боловсронгуй болгох арга зам

Гишүүнчлэл

?
Иргэний хэргийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны удааширч буй шалтгаан, иргэний хэргийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаанд үл хөдлөх эд хөрөнгийг үнэлэх үнэлгээтэй холбоотой тулгамдамж буй асуудлыг хөндөж, үнэлэлт дүгнэлт хийх, түүнийг боловсронгуй болгох санал дүгнэлт боловсруулж нэг сэдэвт судалгааны ажлыг хийж гүйцэтгэлээ.

Бүтээлийн нийлүүлэгч

# иргэний хэрэг# шүүх