Ой, хээрийн түймэр тавих гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн болон криминологийн зарим асуудал

Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Ой, хээрийн түймэр тавих гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн болон криминологийн зарим асуудал

Х.Эрдэнэбаатар

Ой, хээрийн түймэр тавих гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн болон криминологийн зарим асуудал

Гишүүнчлэл

?
Ой, хээрийн түймэр тавих гэмт хэрэг, түүний өнөөгийн байдал цаашдын чиг хандлага, түүнд нөлөөлж буй хүчин зүйлүүдэд дүн шинжилгээ хийж, энэ төрлийн гэмт хэргийн шийдвэрлэлт болон ой, хээрийн түймэр тавих гэмт хэргийг таслан зогсоох, ард иргэдийн байгаль орчноо гэсэн сэтгэхүйг нэмэгдүүлэх онол, арга зүйн зарим асуудлыг илүү боловсронгуй болгох асуудлыг судласан болно.

Бүтээлийн нийлүүлэгч

# ой хээр# түймэр# гэмт хэрэг