Сургалтын албаны мэдээллийн програм

Бүтээлийн тайлбар

Манай орны хувьд дэлхийн нийтийн адилаар програм хангамжийн салбар эрчимтэй хөгжиж байгаа ч тэр дундаа application програмчлал нь илүү хурдацтай хөгжиж байгаа юм. Application (өгөгдлийн сангийн) програмчлалын ач холбогдол нь харьцангуй өндөр. Өгөгдлийн сан үүсгэснээр асар их мэдээллийг тухайн үүсгэсэн мэдээллийн сандаа хадгалаад тухайн хадгалсан мэдээллийн сангаас өөрт хэрэгцээтэй хүссэн мэдээллээ түргэн хугацаанд цаг алдалгүй олж авах бололцоо олгодгоороо илүү үр өгөөжтэй байдаг. Өгөгдлийн сан үүсгэдэг ӨСУС-н юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч