Налайх-Мааньт чиглэлийн авто зам барих

Бүтээлийн тайлбар

Авто зам төлөвлөж буй газар нутаг нь Монгол орны авто замын уур амьсгалын ПВ буюу уулын завсар хоорондын тал хээрийн дэд бүсэд оршиж байна. Авто замын уур амьсгалын хуурай хүйтэн сэрүүвтэр, хахир хуурайдуу сэрүүвтэр хүйтэн, бэсрэг уулт хээр, хээр талын хахирлаг дэд бүс юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч