Зуунмод-Налайх чиглэлийн авто зам барих

Бүтээлийн тайлбар

Төв суурин газар руу чиглэсэн нүүдэл ихсээд байгаа манай улсын хувьд сүүлийн жилүүдэд авто машины тоо өдрөөс өдөрт нэмэгдсээр байгаа нь зам, замын байгууламжууд ачаалалтай ажиллаж байна. Боловсронгуй хучлага барих нь эдийн хувьд үнэтэй бөгөөд нарийн технологи шаарддаг, хайрган болон дайрган хучлага амархан эвдэрч гэмтдэг муу талтай. Харин хөнгөвчилсөн төрлийн хучлагыг бүс нутгийн онцлогт тохируулан баривал илүү үр дүнтэй. Эдийн засгийн ашигтай байдаг мөн нарийн техник, технологи шаардахгүй давуу талтай.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч