Булган-Орхон сум чиглэлийн авто зам барих

Бүтээлийн тайлбар

Улс эх орны эдийн засаг эрчимтэй хөгжин үйлдвэрийн газар шинээр байгуулагдан хүн амын шилжилт хөдөлгөөн ихсэхийн хирээр авто замын хэрэгцээ өсч шинэ зам барих шаардлага зүй ёсоор тавигдаж байна. Өргөн уудам нутаг дэвсгэртэй хүн амын нягтрал бага, хот суурингууд бие биеэсээ хол оршдог хөдөлгөөний эрчим багатай манай орны хувьд өндөр өртөг бүхий асфальтбетон хучилт тавих нь эдийн засгийн хувьд үр ашиггүй учир орон нутгийн хөрс шороог төрөл бүрийн барьцалдуулагчаар бэхжүүлэн зам тавих нь чухал ач холбогдолтой байна.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч