Булган-Мөрөн чиглэлийн авто зам барих

Бүтээлийн тайлбар

Авто замь,н тодорхой нэг хөндлөн огтлолоор нэгж хугацаанд хоёр чиглэлд явж өнгөрөх авто машины тоог хөдөлгөөний эрчим гэж нэрлэдэг. Хөдөлгөөний эрчим нь авто машины төрлийг үл хамааран зөвхөн тоог илтгэдэг. Хүнд даацын бага хурдтай цөөн автопоезд өнгөрөх хугацаа нь хурд ихтэй, суудлын төчнөөн авто машин өнгөрөх хугацаатай ижил биш байх нь ойлгомжтой. Иймд заримдаа зам дээрх хөдөлгөөний бодит эрчмийг суудлын авто машины эквивалиан хөдөлгөөний эрчимлүү шилжүүлэх шилжүүлэх шаардлагатай болдог.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч