Баян-Өлгий-Увсын өлгий чиглэлд 73У-М худган суурьтай Т маягийн дам нуруутай төмөр бетон гүүр барих

Бүтээлийн тайлбар

Өлгий хот нь Ховд голын татмын болон татмын дээрхи дэнж, Бөхөн уулын ар бэлийг дамнан оршдог. Газарзүйн мужлалаар Алтайн уулархаг мужийн Монгол Алтайн нурууны хэсэгт хамаарагддаг бөгөөд далайн төвшинөөс дээш 3050-4650 м-ийн өдөрт байрлана. Хотын хойт хэсгээр төв Азийн гадагшаа урсацгүй голуудын ай савд багтдаг Ховд гол урсдаг. Хотын орчимд гадаргуугын усан сүлжээний нягтшил 0.2-0.25 км\км2 , голын ус цуглуулах талбай 58000 км2, өргөн нь 60-125 м, гүн нь 3.10-10.5 м, урсгалын хурд нь 0.9-2.8 м\сек байна. Голын усны тэжээгдлийн 32 %-ийг ус, 63 %-ийг цас мөсний ус, 5 %-ийг хур тундасны ус эзэлнэ.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч