Цэвэр усны үйлдвэрийн цахилгаан хангамж

Бүтээлийн тайлбар

Хүмүүсийн хэрэгцээ шаардлагыг хангасан гүний эрдэст усыг гүний цооног гарган зах зээлд нийлүүлэн ашиг олох. Цэвэр усны нөөц,баялагийг зөв зогистой ашиглах, гүний цэвэр цэнгэг усаар үйлдвэрлэгдсэн. Усны бүтэц найрлага нь 5007:2007 стандартын усны шаардлагыг сайн хангасан. 1-р зэргийн, кальцийн бүлгийн нэн цэнгэг зөөлөн ус гэж дүгнэгдсэн. Цэвэр байгалийн гүний ус. Үйлдвэрлэлийн хангалттай хүчин чадлаараа цэвэр усны хэт их эргэлтийг богино хугацаанд хангах боломжтой.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч