Зочид буудлын хүлээн авах албаны менежментэд гарч буй бэрхшээлүүд, шийдвэрлэх арга замууд

Бүтээлийн тайлбар

Монголын өнөөгийн зочид буудлын үйлчилгээний түвшин улсын хэмжээнд тохируулан олон улсын түвшинд тэр бүр ойртож чадахгүй жуулчдын сэтгэгдэлд сөргөөр дүгнэгдсээр бамна. Жуулчид гэдэг бол хяналт шалглтын албаас дутахгүй гярхай хүмүүс байдаг учраас зочид буудлын салбарыг тэдний нүдээр харснаар энэ салбарт гарч байгаа үйлчилгээний доголдолуудыг анзаарч засаж залруулан шинэлэг үйлчилгээ гарган гадны чанартай үйлчилгээ бүхий буудлуудаас жишээ аван хөгжүүлэн олон улсын хэмжээнд алхам алхамаар дөхүүлэн жуулчдын санал гомдлыг хүүдсанд зочид буудлын талаар эергээр тэмдэглүүлдэг болгоход уг судалгааны зорилго оршино.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч