Зочид буудал зочин хүлээн авах албаны ажиллагсдын ур чадварыг нэмэгдүүлэх арга зам (Peace bridge зочид буудлын жишээн дээр)

Бүтээлийн тайлбар

Монгол орны үйлчилгээний салбараас нь зочид буудлын үйлчилгээний төвшингийн асуудал нь илүүд үзэх шаардлагатай бөгөөд зочин хүлээн авах албаны ажилчдын мэргэжлийн ур чадварыг дээшлүүлснээр тухайн салбарын үйлчилгээний чанар бүхий өснө. Үйлчилгээний чанар нь байгууллагын нэр хүнд бүхийг илэрхийлдэг гэж үзэж болно.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч