Борлуулалт түгээлтийн систем

Бүтээлийн тайлбар

Борлуулалт, түгээлтийн удирдлагын систем нь өнөөгийн өрсөлдөөнт эрин үед илүү давуу байхын тулд бизнест маш чухал хүчин зүйлүүд болох цагийг хэмнэж, зардлыг бууруулж, бизнесийн үр өгөөжийг нэмэгдүүлж, борлуулалт, үйлчилгээний чанарыг сайжруулах болно. Энэхүү системийг үйлдвэр, импорт болон бөөний худалдааны байгууллагын борлуулалт, түгээлт, хүргэлтийн үйл ажиллагааг автоматжуулах зорилгоор ашиглагдана.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч