Багануурын 110;35;10 кв-ын дэд станцын төсөл

Бүтээлийн тайлбар

Шинээр баригдах 110/36/1 ОкВ-ын дэд станцын цахилгаан хэсгийн төслийг боловсруулах. Монгол Улсад уул уурхайн салбар эрчимтэй хөгжиж байгаатай холбогдуулан шинэ дэвшилтэт технологийн дагуу бүх цахилгаан тоног төхөөрөмж орчин үеийн дэвшилтэт технологид суурилагдсан дэлхийн жишигт хүрсэн дэд станц болон Багануурын ҮТП-н цахилгаан хэрэглээг бүрэн хангах зорилгоор бүтээн байгуулагдана.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч