Цахим хичээлийн online сургалтын систем

Бүтээлийн тайлбар

Монгол улс 2001 оноос эхлэн зайн сургалтыг хөгжүүлэх алхмуудыг хийж эхэлсэн боловч төдийлөн доривтой үр дүнд хүрч чадахгүй байна. Энэ нь зайн сургалт явуулах техник технологийн үндэс суурь болсон цахим хичээлийг хөгжүүлэх тал дээр учир дутагдалтай байна хэмээн үзэж байна. Гэсэн хэдийч мэдээллийн технологи асар хурдацтай хөгжиж буй өнөө үед цаг үеэсээ хоцрохгүйн тулд их дээд сургуулиудад уламжлалт аргаар заагдаж байгаа хичээлүүдийг цахим хэлбэрт пшлжүүлэн интернэтэд байрлуулах нь зүйтэй.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч