Зар лавлахын програм

Бүтээлийн тайлбар

Зарын цаасан дээр бичиж буй ажлыг хөнгөвчлөх,лавлахын үйл ажиллагааг бүхэлд нь хамруулах зорилготойгоор энэ сэдвийг сонгон авах болсон. Уг програмын зориулалт, хэрэглэгчийн шаардлага хүсэлтийг лавлан тодорхойлж ерөнхийд нь тогтоодог. Хэрэглэгчид шаардлагатай буй бүхий л мэдээллийг түүнд өгч хурдан шуурхай үйлчилдэг. Зар лавлахын програмыг хэрэглэгчийн эрэлт хэрэгцээг бүрэн хангасан үйлчилгээтэй байгууллага болгох явдал юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч