Зайн сургалтын систем

Бүтээлийн тайлбар

Интернет нь хүнии үил ажиллагааг хялбарчилан хөнгөвчлөх мэдээллийг агшин зуур болон цаг хугацаа хэмнэсэн байдлаар ашиглаж болохоор зохицуулах мөн бизнес хийх арга болон сургалтын арга замыг өөрчлөх боломжуудыг олгож байна.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч