Дэлгүүрийн бүртгэлийн систем

Бүтээлийн тайлбар

Монгол улсад дэлгүүрийн бүртгэлийн системийг автоматжуулалт 1990-д оны сүүл үеэс дэлгэрсэн байдаг. Тухайлбал дэлхийн жишгийн адил үйлчлүүлэгчээ хаан мэт өргөмжлөн түргэн шуурхай үйлчлэхэд дэлгүүрийн програм зайлшгүй хэрэгтэй. Өнөөдөр зарим дэлгүүрүүд автоматжсан бүртгэлийн системтэй ажиллаад багагүй хугацаа өнгөрч байгаа бөгөөд үүнийг улам хөгжүүлэх үүднээс судлагдсан болно.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч