Бионикийн төслийн дизайн

Бүтээлийн тайлбар

Дэлхий нийтийн орчин үеийн хамгийн чухал асуудлын нэг юм. Учир нь амьд байгалийн хэлбэр дүрс, бүтэцийг хүн төрлөхтөн шинжлэх ухаанд ашиглаад зогсохгүй дизайн зохион бүтээлтэд ашиглаж өдөр тутамын амьдралд өргөн хэрэглэж оаина. Тэрхүү дизайны шийдэл нь хүний хэрэгцээг дээд зэргээр хангаад зогсохгүй хүн оаигаль хоёрын харилцан шүтэлцээт байдпыг илтгэн харуулж байна.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч