Барилгын салбар дахь хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах нь

Бүтээлийн тайлбар

Барилгын салбар нь нэг талаас материаллаг үйлдвэрлэлийн салбар, нөгөө талаас үндсэн хөрөнгийн нөхөн үйлдвэрлэлийг бий болгодог үндэсний эдийн засгийн чухал хэсэг бөгөөд улс орны хөрөнгө оруулалтын циклийн зохих хэсгийг өөрийн үйл ажиллагааны хүрээндээ багтааж байдаг агуулгаараа улс орны хөгжлийг түлхүү хангадаг онцлогтой удирдлагын салаа салбар юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч