Баривчлах ялын хэрэгжилт, түүний эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Монгол улс 1992 онд ардчилсан шинэ Үндсэн хуулиа баталж ардчилсан нийгэмд эргэлт буцалтгүй орсон билээ. Шинэ үндсэн хуулийнхаа зорилт, үзэл баримтлалд нийцүүлэн хууль үндэсний эрх зүйн тогтолцоог бий болгох, хууль тогтоомжийнхоо суурийг тавих, шинэчлэх, цаашид эрх зүйн шинэтгэл явуулах шаардлага гарсан. Үүний үр дүнд 2002 онд шинэ эрүүгийн хуулиа баталж түүний ялын төрөлд анх удаа баривчлах ялыг оруулж өгсөн юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч