Аялал жуулчлалын салбарын эдийн засгийн үр нөлөөг зөв тооцох арга замууд

Бүтээлийн тайлбар

Аялал жуулчлалын салбарыг хөгжүүлснээр хөгжиж буй орнуудьш хувьд өөрийн орны хөгжлийн хурдыг түргэсгэх, үйлдвэрлэлийн хэмжээнд тэргүүлэгч байх боломжууд нээгдэж оаина. Олон улсын аялал жулчлалын тэргүүлэгч 25 орны хүлээн авч буй жуулчдын хэмжээ нийт олон улсьш аялал жуулчлалын 50 хувьд ч хүрдэггүй бөгөөд үлдсэн бүх зах зээлийн хувийг бусад улс орнууд харилцан ялгаатай, өрсөлдөөнтэй байдлаар хуваан эзэлдэг. Өдөр ирэх тусам өсөн тэлж буй аялал жуулчлал нь манай орны тэргүүлэх салбаруудын нэг бөгөөд үүний тулд зөв төлөвлөлт, мэргэжлийн боловсон хүчин чухал юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч