Архангай аймгийн геологийн тогтоцыг зураглан аялал жуулчлалд ашиглах нь

Бүтээлийн тайлбар

Аялал жуулчлал нь тодорхой хэмжээгээр цаг хугацаа, мөнгө, зардал гаргаж орон зайн шилжилт хийхийн нэр юм. "Аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн" гэж аялал жуулчлалын байгууллагаас үзүүлж байгаа жуулчдын сонирхолыг татах, тэдний аялах тав тухтай нөхцөлийг хангасан төлбөрт үйлчилгээг хэлнэ. Гэхдээ аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн, үзмэр болгон төлбөрт үйлчилгээтэй гэж ойлговол өрөөсгөл ойлголт юм. Аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн, үзмэрийг хүний гараар бүтээсэн, байгалийн гэж хуваах ёөгөөд аль аль нь жуулчдын очиж үзхийг хүсдэг зүйл юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч