Албадан ажил хийлгэх торгох ял эдлүүлэх ажиллагаанд тавих хяналтын эрх зүйн зохицуулалт

Бүтээлийн тайлбар

Эрх зүйн шинэтгэлийн хүрээнд төрийн байгууллага түүний дотроос хууль сахиулах байгууллагын бүтэц, зохион байгуулалтыг чирэгдэл, дамжлага багатай болгох, Үндсэн хуулиар баталгаажсан хүний эрх, эрх чөлөөг эдлүүлэх орчинг бүрдүүлэх чиглэлээр багагүй ажил хийгдэж байна.Эрх зүйн шинэтгэлийг зөвхөн хууль тогтоомжийг шинэтгэн өөрчлөх хэмээх явцуу утгаар ойлгох нь практикт түгээмэл байдаг.Энэ нь хэдийгээр эрх зүйн шинэтгэлийн гол цөм боловч хуулийн хэрэгжилтийг хангах, хууль хэрэглэх тогтолцоо, арга ажиллагааг шинэтгэх нь түүнээс дутахгүй ач холбогдолтой юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч