Соёлын өвийн эсрэг үйлдэл (Эс үйлдэхүй)-г гэмт хэрэгт тооцох асуудал

Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Соёлын өвийн эсрэг үйлдэл (Эс үйлдэхүй)-г гэмт хэрэгт тооцох асуудал

Э.Мөнхзаяа

Соёлын өвийн эсрэг үйлдэл (Эс үйлдэхүй)-г гэмт хэрэгт тооцох асуудал

Гишүүнчлэл

?
Монгол улсын эрүүгийн хуульд соёлын өвийг устгаж гэмтээсэн, нуун дарагдуулсан бусдад худалдаалсан, хууль бусаар хайгуул малтлага хийсэн үйлдлийг тусгайлан гэмт хэрэг болгож заагаагүй байх бөгөөд энэ төрлийн үйлдлийг гэмт хэрэгт тооцдоггүй учраас эрх зүйн бусад төрлийн зөрчлийн хүрээнд бүртгэгдэж байгаа нь туйлын харамсалтай юм.

Бүтээлийн нийлүүлэгч

# гэмт хэрэг# эрх зүй