Хичээл үнэлэлтэнд WAP технологи ашиглах нь

Бүтээлийн тайлбар

WAP технологи нь сүүлийн үеийн шинэ технологуудын нэг бөгөөд ихээхэн сонирхолтой програмын цогц юм. Мөн хичээл үнэлэлтийг бодитой хийхэд уг технологийн тусламжтайгаар гар утасыг ашиглах нь хамгийн хялбар бас тохиромжтой гэж үзсний үүднээс би энэхүү сэдвийг сонгосон юм . Энэхүү сэдэв нь ихээхэн шинэлэг сэдэв бөгөөд өмнө нь үүнтэй адил төстэй чиглэлээр хийгдсэн ажил төдийлөн байхгүй байгаа юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч