Хүнийг захиалгаар алах гэмт хэрэгтэй тэмцэх зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Хууль зүйн онол практикийн үүднээс үзвэл аливаа хууль нь хөдлөшгүй мөнхийн зүйл биш, харин ч нийгмийн хөгжил цэцэглэлтийг соргогоор мэдэрч түүнийг даган эсхүл дагуулан өөрчлөгдөн шинэчлэгдэж байх нь зүйн хэрэг юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч