Хувиараа аж ахуй эрхлэгчийн эрх зүйн орчин түүнд тулгамдаж буй зарим асуудлууд

Бүтээлийн тайлбар

Нийгэм дахь хувиараа аж ахуй эрхлэн аж төрдөг олон арван монгол улсын иргэн, гадаадын иргэн, харъяалалгүй хүмүүсийн олон төрлийн аж ахуйн төрлийн нийтлэг ойлголт түүнийг хууль эрх зүйн болон онолын хэмжээнд судлан Алт мөнгөний дарханы болон гар урлал уран зураг, уран баримал зэрэг холбогдох салбаруудыг хамарсан хууль эрх зүйн орчинг тодорхойлох, онол практикийн түвшинд тулгамдаж буй асуудлүудыг нээн тогтоож түүнийг боловсронгуй болгох асуудлуудыг судалсан болно.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч