Мөрөн хатгал чиглэлийн авто зам барих

Бүтээлийн тайлбар

Монгол улсын авто замын хөгжил 88 жилийн түүхтэй. Манай орон өргөн уудам нутагтай, хүн амын тоо бага, суурин газар хоорондын зай алслагдмал учир тэдгээрийг холбож өгөх хамгийн гол хүчин зүйл нь авто замын тээвэр юм. Зам болон хиймэл байгууламж нь авто машины хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг ханган саадгүй нэвтрүүлж, зорчигчдын тав тухтай нөхцлийг бүрэн хангах ёстой.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч