Мандалговь-Даланзадгад чиглэлийн авто зам барих

Бүтээлийн тайлбар

Хөдөлгөөний эрчим нь авто машины төрлийг үл хамааран зөвхөн тоог илтгэнэ. Хүнд даацын бага хурдтай цөөн автопоезд өнгөрөх хугацаа нь хурд ихтэй суудлын авто машин өнгөрөх хугацаатай ижил биш байх нь ойлгомжтой. Иймд зам дээрх хөдөлгөөний бодит эрчмийг суудлын авто машины эквивалент хөдөлгөөний бодит эрчмийг суудлын авто машины эквивалент хөдөлгөөний бодит эрчим лүү шилжүүлэх шаардлагатай.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч