Мааньт-Налайх чиглэлийн авто зам барих

Бүтээлийн тайлбар

Монгол улсын авто замын хөгжил 80 гаруй жилийн түүхтэй. Манай орон өргөн уудам нутагтай, хүн амын тоо бага, суурин газар хоорондын зай алслагдмал учир тэдгээрийг холбож өгөх хамгийн гол хүчин зүйл нь авто тээвэр юм. Уг төсөл нь Мааньтаас-Налайх чиглэлийн авто зам барих сэдэвтэй бөгөөд Авто замын төлөвлөлт, Авто замын барилгын ажлын технологи зохион байгуулалт, Байгаль орчныг хамгаалах асуудлуудаас бүрдэнэ.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч