Хүн амын хүнсний ногооны хангамж, логистикийг сайжруулах нь

Бүтээлийн тайлбар

Хүн амын хүнсний ногооны хангамж, логистикийг сайжруулах, эрүүл хүнсээр хангаснаар өвчлөл буурах, эдийн засагт хүн гэж үнэт зүйлийг эрүүлээр нь авч үлдэн хадгалах нь чухал юм. Хангамжийн тогтолцоог сайжруулах, хүлэмжийн аж ахуйг хөгжүүлэх, хүнсний ногооны ач тус, экологийн хувьд цэвэр бүтээгдэхүүний ач тусыг мэдээллэх, таниулах, судлах шаардлага байгаа тул уг сэдвээр судласан болно.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч