Захиргааны хяналтын үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох, арга зам

Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Захиргааны хяналтын үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох, арга зам

С.Одонгэрэл

Захиргааны хяналтын үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох, арга зам

Гишүүнчлэл

?
Захиргааны хяналт шалгалтын талаархи асуудал нь төдийлөн сайн судлагдаагүй бөгөөд тэр тусмаа захиргааны хяналтыг хэрэгжүүлэгч байгууллагуудын нэг болох мэргэжлийн хяналтын байгууллагын хяналт шалгалт нь салбар нэгжээс хамааран өөр өөр чиглэлээр явагддаг тул цаашид илүү өргөн хүрээнд судлах шаардлагатай байна. Захиргааны хяналтын үйл ажиллагаа өргөн хүрээтэй асуудал: Миний тухайд Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын үйл ажиллагааг судалсны үндсэн дээр Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн хяналтын үйл ажиллагааг сайжруулах арга замыг тодорхойлох үүднээс энэхүү сэдвийг сонгосон болно.

Бүтээлийн нийлүүлэгч

# захиргаа# хяналт