Ашигт малтмалын талаарх төрийн бодлого боловсруулахад иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх нь

Бүтээлийн тайлбар

Ашигт малтмал, төрийн бодлого, иргэдийн оролцооны тухай ойлголт судалгааны арга зүйг судлах Монгол улсын ашигт малтмалын талаархи төрийн бодлогын хэрэгжилтийн өнөөгийн байдал, иргэд болон ТББ-ын оролцоо ямар түвшинд байгааг судлах, цаашид авах арга хэмжээг тодорхойлох асуудлыг судалсан болно.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч