Ангилал:Ном
Бодлогогүй сонголтын сэтгэхүйн нууц

Бүтээлийн тайлбар

Бодлогогүй сонголтын талаарх сонирхолтой агуулга, шинжлэх ухаанч арга зүйгээс гадна америкийн болон барууны орнуудын соёл, нийгмийн амьдралтай холбоотой олон жишээг агуулж байгаа. Энэ утгаар уншигчийн ерөнхий мэдлэгийг дээшлүүлэх ач холбогдолтой гэж итгэн, зохиогчийн дурьдсан олон нэрс, байгууллага, үйл явдалд орчуулагчид нэмэлт тайлбар, зүүлт хийлээ. Номоо уншсаны дараа дэлгэрүүлэн үзэхийг хүссэн уншигчдад зориулан бүх эх сурвалж, номзүйг англиар нь оруулсан болно.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч