Ангилал:Ном
Америкийн дээд боловсролын түүх

Бүтээлийн тайлбар

Америкийн дээд боловсролын хөгжлийг таван үе болгон ангилж, тус бүрийн хөгжлийн бодит байдал, онцлогийг судлан шинжилж, хэрхэн хөгжиж, баялаг туршлага хуримтлуулж, дэлхийд тэргүүлэх хэмжээний сургалтын байгууллага болж чадсаныг энэ номонд товч өгүүлсэн. Америкийн дээд боловсролын бүрэлдэн хөгжиж, төлөвшиж, манлайлж ирсэн түүх бол боловсрол судлаачид, бодлого боловсруулагчид, оюутан залуус, сонирхсон хүн бүхэнд сургалт, судалгааны хэрэгцээтэй лавлагааны эх сурвалж байх болно.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч