Америкийн өгүүллүүд

Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Америкийн өгүүллүүд

Америкийн өгүүллүүд

Худалдаж авах

Гишүүнчлэл

?
Бодлогын чиглэлээр бичсэн өгүүллүүдэд бодлогын мөн чанар, бодлого судлал, бодлогын шинжилгээ, тэдгээрийн ялгаа заагийг тодруулснаас гадна хүний амьдралын чанар, сайн сайхан цогцолсон орчныг бүрдүүлэхэд чиглэсэн нийгмийн бодлогын улс орнуудын онцлогийг судалсан байна.

Бүтээлийн нийлүүлэгч

# нийгмийн бодлого# судалгаа