Электрон өөрөө сурах бичиг - Adobe Photoshop 7.0

Бүтээлийн тайлбар

Энэхүү электрон өөрее сурах бичгийн давуу тал нь номносс олж мэдэхгүй зүйлүүдийг практик үйл ажиллагааг электрон өөрөө сурах бичгүүдэд үзүүлсэн байдаг. Иймээс ийм электрон өөрөө сурах бичгийг компьютерийн мэдлэг багатай хүмүүс илүү их сонирхдог. Энэ сэдвийн гол үндсэн зорилго бол Adobe Photoshop програмыг бие даан сургах явдал юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч