Экологийн тэнцвэрт байдал ба усны эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Экологийн тэнцвэрт байдал алдагдахад нөлөөлж байгаа гол хүчин зүйл бол яах аргагүй хүний сөрөг үйл ажиллагаа юм. Тийм ч учраас би энэ асуудлыг нарийвчлан судлаж экологийн тэнцвэрт байдал, тэр дундаа усыг хэрхэн яаж хэмнэлттэй, үр өгөөжтэй ашиглаж, хэрэглэж болох талаар судлаж түүний эрх зүйн орчинг бага ч болов боловсронгуй болгоход хувь нэмэр оруулах зорилгоор уг сэдвийг сонгон авч судласан болно.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч