Хэнтийн бүс нутгийн аялал жуулчлалын өрсөлдөх чадварын боломжид хийсэн судалгаа

Бүтээлийн тайлбар

Дэлхий дээр хамгийн хурдацтай өсөн хөгжнж буй салбар бол аялал жуулчлалыи салбар юм. Энэ нь хүннй сонирхол, танин мэдэхүйн хүрээнд явагддаг учраас бие даасан ямар нэгэн шинжлэх ухаан бус харин эдийн засаг, экологи, хүн судлал, түүх газарзүй, социологн, менежмент, сэтгэл зүй, хууль зүй, мэдээлэл технологи, урлаг соёл судлал зэрэг олон ухагдахууныг өөртөө багтаан агуулж байдаг өргөн ойлголг бөгөөд хүмүүсийн харилцаанд тулгуурлан явагддаг хамгийи эрх чөлөөт бизнес юм. Энэ утгаараа бид өөрсдөө энэхүү салбарын гол хөдөлгөгч хүч юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч