Хөвсгөл аймагт хариуцлагатай аялал жуулчлалын үзэл баримтлалыг хөгжүүлэх арга зам

Бүтээлийн тайлбар

Аялал жуулчлалын салбарт үйл ажиллагаа явуулж буй байгууллага, тэр дундаа байршуулах салбар-жуулчны баазын хүний нөөцийн төлөвлөлт хангалтгүй байгаа явдал нь ажиллах хүчний тогтворгүй байдал, урт хугацаанд ажиллах мэргэжлийн боловсон хүчингүй байгаагаас харж болох бөгөөд энэ нь бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн тасралтгүй байдал, бүтээгдэхүүний чанарт сөргөөр нөлөөлж байгаа учраас жуулчны баазын хүний нөөцийн сонгон шалгаруулалтыг оновчтой болгох шаардлагатай хэмээн үзэж уг сэдвийг судласан болно.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч