Гэр бүлийн хөрөнгийн эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Монгол Улсын гэр бүлийн эрх зүйд гэр бүлийн хөрөнгийн эрхийн харилцаа нь томоохон байр суурь эзэлдэг. Гэрлэлт зөвхөн хайр дурлал дээр суурилан гэр бүл бүрэлдэн аж төрж амьдрахын нэг язгуур үндэс нь эд хөрөнгө өмч мөн. Гэр бүл гэгч нийгмийн эс нь альч нийгэмд оршин тогтнож ирсний хувьд гэр бүлийн өмчийн эрх зүйн зохицуулалт Монголчуудын төрт ёсны түүхэн хөгжлийн турш эрх зүйн тодорхой зохицуулалтыг шаардсаар ирсэн билээ.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч