Газар өмчлөх эрхэд тулгамдсан асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Манай улс 1992 онд Шинэ Үндсэн хууль батлан түүндээ газрыг зөвхөн Монгол улсын иргэнд өмчлүүлж болно гэж заасан нь газрын өмчлүүлэх үндсэн эх сурвалж болдог юм. 1990 -ээд оноос эхтэй зах зээлийн эдийн засгийн тогтолцоонд шилжих үйл явцад иргэд, байгууллагуудын дунд газрын эрэлт хэрэгцээ нэмэгдэж, төвлөрсөн хот суурин газарт газрын далд бизнес эрч хүчээ авах болсон нь газрыг өмчлүүлэх чиглэлээр идэвхтэй хэрэгсэл болох ажлыг судлахыг өөрийн ажлын хүрээнд сонгосон болно.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч