Дүүргүүдийн өрсөлдөх чадварын тайлан 2019

Бүтээлийн тайлбар

Дүүргүүдийн өрсөлдөх чадварын тайланг хоёр жилийн өмнө анх танилцуулсан нь тэдэнд ямар түвшинд байгаагаа танин мэдэхэд чухал үүрэг гүйцэтгэсэн байдаг. Үүний тул судалгааг гүнзгийрүүлсэн энэ удаагийн тайлангаар дүүргүүдэд гарсан өөрчлөлтийг харуулахыг зорив.

Контентын хэсгээс