Аймгуудын өрсөлдөх чадварын тайлан 2017

Бүтээлийн тайлбар

Монгол Улс олон тулгуур эдийн засагтай болох талаар олон жил ярьсаар ирсэн. Тэр олон тулгуурт эдийн засгийг бий болгох боломж Монгол Улсын 21 аймаг юм. Тэгвэл эдгээр аймгууд хэрхэн хөгжлийн тулгуур болох вэ? Аль аймаг нь аль салбараа түлхүү хөгжүүлэх вэ? Аймаг бүрийн давуу болон сул тал нь юу байна вэ? Хөрш зэргэлдээ аймгууд ямар давуу талаараа хамтран ажиллаж, ямар сул талаа нөхөх вэ? гэх мэт 21 аймгийн талаарх ерөнхий болон нарийвчилсан мэдээллийг, мөн тэдгээр үзүүлэлтүүдийн өөрчлөлт, хувьслыг энэхүү тайлангаас харах боломжтойгоороо онцлог юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч