Эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагаан дахь мэтгэлцээн зарчим, түүнийг хэрэгжүүлэх арга зам

Бүтээлийн тайлбар

Манай улс 1994 онд Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуулиндаа эрүүгийн шүүн таслах ажиллагааг мэтгэлцэх зарчмын үндсэн дээр явуулна хэмээн хуульчилж эрх зүйн үндсийг тавьсан нь хууль зүйн утгаараа шүүгдэгчийн гэм буруутай эсэхийг бүх талаас нь бүрэн бодитойгоор тогтооход чиглэгдсан арга хэмжээ гэж үзэх үндэстэй юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч