Хөдөлмөр эрхлэлт, хүний хөгжлийн уялдаа хамаарал

Бүтээлийн тайлбар

Төвлөрсөн төлөвлөгөөт эдийн засгийн тогтолцооноос зах зээлийн эдийн засгийн харилцаанд шилжиж эхэлсэн 1990-ээд оноос ажилгүйдэл нэгэнт бодит байдал болж түүнийг зохицуулах эдийн засгийн болон зохион байгуулалтын арга хэмжээг авч ирсээр байна гэвч ажилгүйдэл буурахгүй байна. Үүнийг бид хүний нөөцийн хөгжилтэй уялдуулан авч үзэх зүйтэй юм гэж үзээд уг сэдвийг сонгосон юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч